Biologisk psykologi
1. Hva er emosjoner? Hvilke deler av nervesystemet er involvert i regulering og utrykk av emosjoner og hvordan de kommuniserer med hverandre? Drøft hvorfor vi har emosjoner.
Kognitiv psykologi
1. Gi et eksempel på et vitenskapelige funn eller en observasjon fra dagliglivet som kan forklares ved hjelp av Kahneman og Tversky’s prospekt-teori (engl. prospect theory). Forklar hvordan funnet eller observasjonen du velger som eksempel kan forventes på bakgrunn

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning