A-besvarelse i SPÅ 2901 Business communication and ethics fra eksamen 2020.

Oppgave 1 tar besvarelsen for seg en OEE (Open ended essay). Oppgaven tar for seg dimensjonene: power distance, uncertainty avoidance og monochronic vs polychronic.
Oppgave 2 er en short business report med diontologisk tilnærming. Dette er den eneste eksamen som har hatt diontologi fremfor konsekvensetikk i oppgave 2.
Begge oppgavene ble vurdert til karakter A.

Besvarlesen vurderes til karakter

Vis mer

Forhåndsvisning

1 av totalt 6 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning