Oppgaven består av én praktikumskppgave og én teorioppgave, og ble bedømt til karakter A som én av 29 stk., av totalt 330 besvarelser. Praktikumsoppgaven tar for seg grunnleggende temaer i erstatningsretten, herunder arbeidsgiveransvaret, culpa, aksept av risiko hos skadelidte og skadelidtes medvirkning til egen skade. Oppgaven inneholder mye bruk av praksis fra Høyesterett på disse områdene. Teorioppgaven angår reklamasjonsretten i både kjøps- og forbrukerkjøpsloven, herunder en sammenligning

Vis mer

Forhåndsvisning

4 av totalt 24 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning