Eksamensbesvarelse i faget "Databehandling for økonomer" ved Norges Handelshøyskole, høsten 2019. Dette var en gruppeeksamen som ble vurdert til karakteren A. Besvarelsen er svært grundig, har gode formuleringer og eksemplifiseringer, og gjennomtenkt argumentasjon. Dokumentet kan være til god hjelp underveis i semesteret for å forstå faget, men også under selve eksamen, da det kan gi en pekepinn på hvordan man kan løse problemstillingene på eksamensdagene.

Forhåndsvisning

4 av totalt 32 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning