Eksamensbesvarelse i faget "Internasjonal handel og velferdsteori" ved Norges Handelshøyskole, høsten 2019. Dette var en individuell skoleeksamen som ble vurdert til karakteren A. Jeg anser besvarelsen å være av solid faglig kvalitet, samt at den har gode eksemplifiseringer som illustrerer fagets praktiske betydning på en god måte.

Forhåndsvisning

1 av totalt 8 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning