Besvarelse vurdert til karakteren A.

Eksamensbesvarelse psykologi, organisasjon og ledelse hjemmeeksamen vår 2020.
i denne besvarelsen besvares følgende spørsmål:

1. Hva legger vi i begrepet «tillit»? Beskriv ulike former for tillit som gjør seg
gjeldende i arbeidslivet og ellers. Hvorfor er tillit viktig i organisasjonslivet?
2. I endringsprosesser er det sentralt å ivareta og å tilpasse organisasjonens kompetansebehov. Beskriv hva man legger i begrepet

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning