Svært grundig eksamensbesvarelse i PSYK106. På denne eksamenen var det kun 16% av kandidatene som fikk karakteren A, og gjennomsnittskarakteren var C. Dette understreker styrken til besvarelsen. På tross av at den kun tar for seg to oppgaver, kan det være smart å lese besvarelsene likevel, ettersom de til stadighet trekker inn andre deler av pensum og psykologifaget i sin helhet. Oppgavene som ble besvart er følgende:

Oppgave 1 - Hva er det typiske innholdet i en god seleksjons- og

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 11 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning