Eksamensbesvarelse i PSYK112, sosial- og personlighetspsykologi, vurdert til karakteren A. Kun 10% av besvarelsene ble vurdert til A på denne eksamenen, og snittkarakteren var B. Oppgavene som ble gitt var som følger:

DEL 1 - Sosialpsykologi
1.Hva er et sosialt dilemma, og hvordan kan man motvirke egoistisk atferd hos individene?
2.Gjør rede for konformitet og lydighet.
3. Hva er selv-konseptet, og i hvilken grad kan vi ha kunnskap om oss selv?

I denne delen

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 10 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning