Min A-besvarelse i faget BUS446 Sustainable Business Models. Våren 2021 ble det avholdt hjemmeeksamen. Jeg har anvendt pensum flittig i besvarelsen, og det innebærer i hovedsak momenter fra relevante artikler tilknyttet pensum, forelesninger og pensumbok. Besvarelsen viser både til bredde og dybde.

Forhåndsvisning

4 av totalt 22 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning