Dette dokumentet inneholder en eksamensbesvarelse til SPÅ2901 (Business communication in english) gitt ved Handelshøyskolen BI. Besvarelsen fikk karakter A.