A-besvarelse i FIL125 (Introduksjon til teoretisk filosofi).

Oppgaven berører temaene epistemologi, metafysikk og sinnsfilosofi.

Epistemologiske spørsmål som besvares:
i) Hva er den klassiske definisjonen av kunnskap? Presenter de tre komponentene i definisjonen og forklar hvorfor vi trenger alle disse komponentene.
ii) Presenter to Gettier-eksempler, og forklar hvordan disse utgjør en utfordring for den klassiske måten å definere kunnskap på.
iii) Hva er

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning