Dette er en A-besvarelse av ordinær eksamen i kontraktsrett II på tredje studieår ved UiB.

Forhåndsvisning

4 av totalt 21 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning