A-besvarelse JUS1211, høst 2023 (UiO). Eksamenen besto av praktikumsoppgave (3 timer) og hybrid, altså blanding av praktikum og teori (3 timer).

Forhåndsvisning

4 av totalt 21 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning