Hjemmeeksamen i rettshistorie om "samfunnskontrakten, suverenitet og alminnelig kontraktsteori " vurdert til karakter A. Oppgavetekst: https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3220/oppgaver/h16/oppgave-jus3220.pdf Sensorveiledning: https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3220/oppgaver/h16/sensorveiledning-rettshistorie-2016h-revidert-19sept.pdf

Forhåndsvisning

2 av totalt 13 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning