A-Besvarelse IK101, Interkulturell Kommunikasjon ved NLA Høgskolen Høst 2016

Hvordan kan vi klare å forstå og samhandle med hverandre til tross for store kulture forskjeller?

I denne eksamensbesvarelsen ser jeg nærmere på hvilke faktorer som spiller inn på et samfunns konstruksjon og dets endringsprosesser, og drøfter hvordan mennesker fra forskjellige samfunn, med forskjellige kulturelle referanserammer, kan kommunisere og samhandle med hverandre på en hensiktsmessig måte.

Håper

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning