Upublisert A-besvarelse i JUS122 Erstatningsrett fra høsten 2018. Oppgaven gjennomgår arbeidsgiveransvaret, culpanormen, medvirkning, rettslig avgrensning i årsakssammenheng for sjokkskader, samt en teorioppgave om arbeidstakers forsettlige skadeforvoldelser.

Forhåndsvisning

2 av totalt 11 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning