A-besvarelse i JUS122 (skadebot/erstatningsrett), skoleeksamen høsten 2019 ved Det juridiske fakultet i Bergen. Dokumentet inneholder oppgavetekst og besvarelse, og inkluderer en praktikumsdel og en teorioppgave om det erstatningsrettslige vernet for ideelle interesser slik det er utviklet i norsk høyesterettspraksis.

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning