Dokumentet inneholder mønsterbesvarelse bedømt til karakteren A i JUS124, avlagt høsten 2016. Oppgaven var inndelt i to deler der den første delen var en praktikumsoppgave som gikk på statisk tingsrett (herunder eiendomsgrenser), mens del to ba om en redegjørelse av god tro-vilkåret ved hevd. Besvarelsen ble sensurert av Jo Ørjasæter.

Forhåndsvisning

1 av totalt 6 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning