Her fremgår min A-besvarelse i faget rettshistorie og komparativ rett. Besvarelsen er lettleselig, lite komplisert og er formet på en svært strukturert måte. Etter kommentarer fra sensor nådde besvarelsen helt opp til en A som følge av besvarelsens tydelige struktur, samt gjennomgående visning av forståelse ved å hele tiden forklare sammenhengen mellom de ulike delene. Ved å ta inspirasjon fra denne besvarelsen vil man enkelt kunne nå nå opp til en toppkarakter. Masse lykke til!

Forhåndsvisning

2 av totalt 16 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning