Oppgaveteksten: "Gjør rede for domstolenes kontroll med forvaltningens vedtak, og drøft hvilke funksjoner domstolskontrollen har. Illustrer redegjørelsen og drøftelsen med eksempler fra forvaltningsområdene som omhandles på JUS 2211. Utvalget av forvaltningsområder bør være egnet til å illustrere at domstolskontrollens betydning beror på forvaltningsområdets egenart".

Besvarelsen ble bedømt til karakteren A før justerende muntlig (ble stående). Kan brukes som inspirasjon

Vis mer

Forhåndsvisning

4 av totalt 19 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning