A-besvarelse i rettsøkonomi JUS4121 vår 2019. Spørsmål om transaksjonskostnader og Coase-teoremene i tilknytning til utnyttelse av naturressurser. Inneholder to figurer.

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning