Meget utfyllende A-besvarelse fra SAM3 - Makroøkonomi eksamen høsten 2021.
Denne besvarelsen var 1 av 5 A-besvarelser i SAM3 høsten 2021.

Eksamensbesvarelsen tar for seg følgende:
- Kvantitetsteori. Forklarer hvordan konsumprisindekser har steget som følge av koronapandemien.
- AS/AD-rammeverket m/ pengepolitisk regel. Forklarer hvordan økt inflasjon vil se ut i en økonomi.
- Solow-modellen. Forklarer hvordan utenlandsk arbeidskraft påvirker det norske arbeidsmarkedet.
Vis mer


Forhåndsvisning

2 av totalt 13 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning