To svært gode eksamensbesvarelser i MET4. A på både individuell og gruppeeksamen.

Forhåndsvisning

2 av totalt 18 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning