A-oppgave i faget MET21233 Metode og markedsinnsikt levert på Handelshøyskolen BI høsten 2018. Oppgaven tar for seg en segmenteringsanalyse for First Price.

Forhåndsvisning

6 av totalt 35 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning