Eksamensbesvarelse for faget MRK3433 - Markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. Besvarelsen ble vurdert til karakteren A.

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning