Karakter: A

Todelt oppgave: (1) Direkte virkning EØS- og EU-regler. Er reglene like i EU-retten og EØS-retten, og hva er eventuelt begrunnelsen for ulikheter og er det «riktig» at det eventuelt skal være en ulikhet? (2) Statsbegrepet

Begrunnelse karakter: "Besvarelsen har en kort og presis innledning og en fornuftig avgrensing av oppgaven. Kandidaten har et svært godt språk og har en god disponering av oppgaven som gjør at besvarelsen fremstår som ryddig og godt strukturert.

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning