A-besvarelse i ØAM112 Merkevareledelse ved Høgskolen på Vestlandet, campus Bergen. Oppgaven tar for seg ulike caser om hvordan man bygger en merkevare, og er gjennomført som hjemmeeksamen våren 2021.

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning