Eksamensoppgaven tar for seg blant annet avtaletolkning, mangelskrav etter kjl. § 19 bokstav c, reklamasjon og motregning.

Forhåndsvisning

2 av totalt 17 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning