Eksamensbesvarelsen gav karakter A, gjennomført som hjemmeeksamen. Selve oppgavesett med vedlegg er vedlagt i dokumentet. Dokumentet vil være nyttig under øving til eksamen.

Forhåndsvisning

4 av totalt 25 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning