A-besvarelse i Organisasjonsutvikling og kommunikasjon ved Høgskolen i Innlandet. Skoleeksamen på pc.

Oppgavene i denne eksamen er blant annet å forklare begrepet "endringskapasitet" og hvorfor god endringskapasitet kan regnes som en organisasjons
konkurransefortrinn. Dette ble grundig forklart i denne oppgaven.

Til oppgave 2 stilles spørsmålet: Ifølge teksten, hvilken tilnærming har Nordea til omstilling for sine ansatte? Drøft de ansattes mulige reaksjoner.
Har

Vis mer

Forhåndsvisning

1 av totalt 6 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning