A besvarelse fra Pengekravseksamen høsten 2019.

Forhåndsvisning

2 av totalt 11 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning