Slik så oppgavene på denne eksamenen ut:

DEL 1 - Sosialpsykologi
Du skal besvare 2 av 3 oppgaver.
Begge oppgavene må være besvart tilfredsstillende for å få bestått eksamen. Husk å merke tydelig hvilke oppgaver du svarer på.
1. Hva er et sosialt dilemma, og hvordan kan man motvirke egoistisk atferd hos individene?
2. Gjørredeforkonformitetoglydighet.
3. Hva er selv-konseptet, og i hvilken grad kan vi ha kunnskap om oss selv?

DEL 2 Personlighetspsykologi

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 10 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning