Eksamensbesvarelse i PSYK106 (Personalpsykologi) for våren 2021. Besvarte oppgaver: (1) Gjør rede for ulike typer lønns- og kompensasjonssystem i organisasjoner og diskuter hvilken betydning kompensasjonssystem kan ha for ansattes motivasjon og ytelser. (2) Hva forstår vi med begrepet gjennomtrekk (turnover)? Gjør rede for virkemidler innenfor et motivasjonspsykologisk perspektiv som arbeidsgiver kan gjøre seg nytte av for å beholde arbeidstakere.

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning