Eksamensbesvarelse på psyk112 eksamen som fikk karakteren A. Svarer på spørsmål: - Grei ut om den fundamentale attribusjonsfeilen - Hvordan kan tilstedeværelsen av andre påvirke prestasjoner? - Diskuter Eysencks hierarkiske modell om personlighet, med tanke på fordeler, begrensninger og kritikk av modellen. - Forklar med bruk av eksempler de ulike typene genotype-miljøkorrelasjon og retningen for disse.

Forhåndsvisning

1 av totalt 7 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning