A-besvarelse høsten 2019 i RET1 - RETTSLÆRE FOR ØKONOMER ved NHH. Eksamenen besto av 3 oppgaver, med følgende rettslige temaer. Oppgave 1: Dispositive utsagn. Oppgave 2: Ugyldighet. Oppgave 3: Heving ved forsinkelse (kjøpsloven/forbrukerkjøpsloven).

Forhåndsvisning

1 av totalt 7 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning