Uredigert A-besvarelse på SAM3 hjemmeeksamen våren 2021. Dokumentet inkluderer utledning av flere sentrale modeller og teorier fra kurset, tilhørende diagrammer/matematiske formuleringer, samt relevante slutninger om norsk og internasjonal økonomi i dag (spesielt under koronapandemien). Original oppgavetekst er inkludert.

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning