Besvarelsen viser hvordan man kan få A i SAM3 uten å nødvendigvis stemme 100% overens med sensorsveiledning. Forklaring for valg av modeller, redegjøring av forutsetninger, samt det å knytte til dagsaktuelle eksempler blir høyt verdsatt når man skriver eksamen. Denne besvarelsen skal vise hvordan det er mulig å få til. Det fungerte også meget godt i SAM4: https://filefora.no/dokumenter/detaljer/a-besvarelse-sam4-h21-2/

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning