A-besvarelse skriftlig hjemmeeksamen SAM3 våren 2021. Denne hjemmeeksamenen telte våren 2021 70% av karakteren i SAM3, og ble vurdert til karakteren A.

Forhåndsvisning

2 av totalt 10 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning