A-Besvarelse i SANT102 : sosialt liv i globalt perspektiv (eller slektskapskurset som vi kalte det). Skriftlig skoleeksamen våren 2020.

Eksamen består av 3 deler.
Del 1 er kortsvarsoppgave hvor 3 av 4 spørsmål skal besvares. Jeg besvarte følgende:
a) Hva menes med utrykket «eksogami»?
b) Hva menes med utrykket «matrilineære slektninger»?
d) Hva menes med utrykket «affinale slektninger»?

Del 2 er langsvarsoppgave hvor 2 av 3 oppgaver skal besvares.

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 13 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning