A-besvarelse i SOL2 H19. Fem oppgaver var kjent på forhånd, og en ble gitt til eksamen. Oppgave 1 ble gitt på eksamen og denne fikk jeg A på. De andre oppgavene inneholder tilnærmet ferdigskrevne oppgaver, ofte 4/5 deloppgaver. Den resterende deloppgaven har notater.

Forhåndsvisning

6 av totalt 42 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning