Dokumentet inneholder en oversikt over de fem eksamensoppgavene som ble gitt til hjemmeeksamen i SOL2 høsten 2020, og besvarelser på samtlige oppgaver. På selve eksamensdagen ble oppgave 2 tilfeldig trukket ut, og besvarelsen på denne ble tildelt karakteren A. De øvrige besvarelsene er også svært gjennomarbeidede, og det er nærliggende å anta at også disse ville oppnådd toppkarakter. I tillegg til hjemmeeksamen, besto den tredelte vurderingsformen i SOL2 av en videopresentasjon og en

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 43 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning