A-besvarelse SOL21 våren 2019. Besvarelsen er prosjektet som vektes 70% og spørreskjemaet brukt er vedlagt. Karakter: A

Forhåndsvisning

4 av totalt 32 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning