A-besvarelse i SOL3 på skoleeksamen høsten 2018, skrevet på norsk. Oppgavetekst med link til artikkel er inkludert i dokumentet.

Forhåndsvisning

1 av totalt 6 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning