Dette er en A-besvarelse i faget Strategisk ledelse ved Norges Handelshøyskole. Eksamen ble tatt våren 2019.

Forhåndsvisning

1 av totalt 5 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning