Eksamensbesvarelsen presenterer og diskutere noen av de forskjellige måtene innsamling og bruk av stordata eller "Big data" gjennom sosiale medier kan true individets privatliv og personvern. Eksamensbesvarelsen fikk karakter A, og tar opp flere sentrale temaer som data analytics, journalistikk, teknologi, algoritmer og mangelen på mediekunnskap.

Eksamensoppgaven var å skrive en individuelt forfattet vitenskapelig artikkel på engelsk, der man skulle introdusere, definere og diskutere

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 13 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning