A-Eksamensbesvarelse i innføring i sosial- og personlighetspsykologi. Faget tilsvarer dagens Psyk112, men inneholder også en oppgave om metode, fordi det var slik emnet var satt sammen da jeg tok eksamen. Oppgavene: Beskriv fem-faktor modellen (Big Five) for personlighet og diskuter forholdet mellom stabilitet og endring av personlighetstrekk. Gjør rede for sosialpsykologiske perspektiver og forskning vedrørende selvet. Beskriv sentrale trekk ved det kvalitative forskningsintervjuet.

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning