Hei, dette er min eksamensbesvarelse i Bedriften, høsten 2019. Denne fikk jeg A på, og det er ifølge vitnemålsportalen ikke mange som fikk A på denne eksamenen. Besvarelsen inneholder masse relevant pensum som du kan lese deg opp på, og få feil. Masse lykke til!

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning