Alt du trenger for å oppnå karakteren A i oppgjør for eiendomshandler. Vedlagt følger gode maler du kan skrive ut og ha med på eksamen. Malene viser hvordan du skal postere og hva. Vedlagt føler også mange oppgaveløsninger med kommentarer. Oppgavene er fra oppgaveheftet (kompendiet) til oppgjør for eiendomshandler. Det kompendiet anbefaler jeg sterkt å kjøpe og bruke som utgangspunkt med dette dokumentet.

Forhåndsvisning

12 av totalt 160 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning