Alt du trenger for å oppnå karakteren A i «Oppgjør for eiendomshandler». Vedlagt følger gode maler du kan skrive ut og ha med på eksamen. Malene viser hvordan du skal postere og hva. Vedlagt følger også mange oppgaveløsninger med kommentarer, samt framgangsmetoder med forklaringer. Oppgavene er fra oppgaveheftet (kompendiet) fra faget «oppgjør for eiendomshandler». Kompendiet anbefaler jeg sterkt å kjøpe og bruke som utgangspunkt med dette dokumentet.

Forhåndsvisning

12 av totalt 160 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning