8 timers hjemmeeksamen grunnet korona. Det var ikke krav om kildehenvisning, men jeg har likevel rukket å liste opp en kilde i dokumentet. Språk og argumentasjon er av høy relevans for å oppnå karakteren B.

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning