Dette dokumentet inneholder en samling av leverte besvarelser på arbeidsgruppeoppgaver til JUS131 Kontraktsrett II ved Universitetet i Bergen høsten 2017. Oppgavene til arbeidsgruppe 5B og 8 var en rene diskusjonsoppgaver og er derfor ikke med i samlingen. Merk at dokumentet IKKE inneholder oppgaveteksten for de ulike oppgavene. Dokumentet gir likevel nyttige eksempler på hvordan en besvarelse i kontraktsrett II kan utformes og hvilke drøftelser som er aktuelle innenfor ulike typer rettsspørsmål.

Forhåndsvisning

4 av totalt 29 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning